Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7822 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Antagelig København

11.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Til

Magistraten i Kbh.

Det af mig under 5 d.M. oprettede og under 8 næstefter allern. confirmerede Gavebrev til Staden Kbh. og Testament, som er en Gientagelse og Bekræftelse af det af mig i Rom under 24 August 1837 udfærdigede, hvorved jeg skiænker alle mine Kunstsamlinger til formeldte min Fødebye, har jeg herved den Fornøielse at tilstille Stadens meget ærede Magistrat, med det Ønske og Haab at Den og Stadens deputerede Borgere ville i Forening med Comiteen for Museets Oprettelse velvilligen og kraftigen virke til at det af mig tilsigtede Øiemed saasnart som muligt opnaaes.

Jeg har den Ære at undertegne mig velbne Magistrats

Ærbødigst hengivne
Th.

[I venstre margen:]
11 Dec 1838

Generel kommentar

Dette er en kladde til det afsendte brev.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 88
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Jonas Collin
Sidst opdateret 17.05.2016 Print