The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7748 of 10246
Sender Date Recipient
A.S. Ørsted [+]

Sender’s Location

Roskilde

29.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Roeskilde 29 October 1838

Kiære Collin!

Herved mine Bemærkninger ved det Th’ske Testamente tillige med de mig tilstillede Dokumenter, hvorover Designation er vedlagt. Tilfældige Omst[æn]d[ig]heder have gjort, at det kommer noget sildig.

Skal Du ikke engang besøge mig i Roeskilde? Om Tirsdagen /dog med Undtagelse af denne Uge/ er her altid Middagsselskab, og om Torsdagen Soirée. Men, ligesom jeg, hvis Du vilde vælge den sidste Dag, ønskede først at have Dig med et Par Udvalgte til Middag, saaledes vilde det og være mig en Fornøi[e]lse at see dig hvilken som helst anden Dag til Middag. Jeg tænker, at Du og tager nogle gode Venner med, fE Johnsen, Lund eller Unsgaard; paa Th. kan vel ei tænkes efter

din hengivne
Ørsted

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84n
Last updated 10.05.2011 Print