29.10.1838

Sender

A.S. Ørsted

Sender’s Location

Roskilde

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Roeskilde 29 October 1838

Kiære Collin!

Herved mine Bemærkninger ved det Th’ske Testamente tillige med de mig tilstillede Dokumenter, hvorover Designation er vedlagt. Tilfældige Omst[æn]d[ig]heder have gjort, at det kommer noget sildig.

Skal Du ikke engang besøge mig i Roeskilde? Om Tirsdagen /dog med Undtagelse af denne Uge/ er her altid Middagsselskab, og om Torsdagen Soirée. Men, ligesom jeg, hvis Du vilde vælge den sidste Dag, ønskede først at have Dig med et Par Udvalgte til Middag, saaledes vilde det og være mig en Fornøi[e]lse at see dig hvilken som helst anden Dag til Middag. Jeg tænker, at Du og tager nogle gode Venner med, fE Johnsen, Lund eller Unsgaard; paa Th. kan vel ei tænkes efter

din hengivne
Ørsted

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84n

Last updated 10.05.2011