Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7748 af 10246
Afsender Dato Modtager
A.S. Ørsted [+]

Afsendersted

Roskilde

29.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Roeskilde 29 October 1838

Kiære Collin!

Herved mine Bemærkninger ved det Th’ske Testamente tillige med de mig tilstillede Dokumenter, hvorover Designation er vedlagt. Tilfældige Omst[æn]d[ig]heder have gjort, at det kommer noget sildig.

Skal Du ikke engang besøge mig i Roeskilde? Om Tirsdagen /dog med Undtagelse af denne Uge/ er her altid Middagsselskab, og om Torsdagen Soirée. Men, ligesom jeg, hvis Du vilde vælge den sidste Dag, ønskede først at have Dig med et Par Udvalgte til Middag, saaledes vilde det og være mig en Fornøi[e]lse at see dig hvilken som helst anden Dag til Middag. Jeg tænker, at Du og tager nogle gode Venner med, fE Johnsen, Lund eller Unsgaard; paa Th. kan vel ei tænkes efter

din hengivne
Ørsted

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84n
Sidst opdateret 10.05.2011 Print