The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10045 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.

31.3.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Hr Professor Schouw, Ridd af D. Dm

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

31 Marts 1847

Et Møde var netop det, jeg vilde bringe i Forslag, skiøndt jeg ikke har noget Haab om at dermed udrettes noget betydeligt, men saa er jo Formen reddet. Det maatte holdes i Museet. Hvilken Dag og Tid vilde De foreslaae? Før Helligdagen kan det ej være.

At den Meningsulighed der engang yttrede sig mell. Bissen og Bindesbøll har i de sidste Maaneder havt Indflydelse paa Opstilling el. Ikke-Opstilling, troede jeg ikke; i det mindste erklærede Sidstnævnte, da han, Bissen, Lange og jeg for et Par Maaneder siden vare der, at han aldeles rettede sig efter hvad Bestyrelsen bestemte. Siden har jeg ikke talt med ham el. Bissen derom, thi det vilde ikke føre til noget, og altsaa tier jeg hellere.

ganske Deres
Collin.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 307b
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 08.06.2011 Print