Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10045 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet.

31.3.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr Professor Schouw, Ridd af D. Dm

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

31 Marts 1847

Et Møde var netop det, jeg vilde bringe i Forslag, skiøndt jeg ikke har noget Haab om at dermed udrettes noget betydeligt, men saa er jo Formen reddet. Det maatte holdes i Museet. Hvilken Dag og Tid vilde De foreslaae? Før Helligdagen kan det ej være.

At den Meningsulighed der engang yttrede sig mell. Bissen og Bindesbøll har i de sidste Maaneder havt Indflydelse paa Opstilling el. Ikke-Opstilling, troede jeg ikke; i det mindste erklærede Sidstnævnte, da han, Bissen, Lange og jeg for et Par Maaneder siden vare der, at han aldeles rettede sig efter hvad Bestyrelsen bestemte. Siden har jeg ikke talt med ham el. Bissen derom, thi det vilde ikke føre til noget, og altsaa tier jeg hellere.

ganske Deres
Collin.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 307b
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print