The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10044 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.

31.3.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / H. Conferentsraad Collin / Storkors etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

At jeg rimeligviis har taget Feil, forsaavidt jeg mente at en Meningsulighed mellem Bissen og Bindesbøll har forsinket Opstillingen, er mig overordentligt kiært. Ogsaa jeg troer at det er bedst at overlade Sagen aldeles i disse to Mænds Hænder og ikke uden naar de selv henvende sig til os (som i det nævnte Tilfælde) blande os i Opstillings Sagen. Det var kun nogle Yttringer, som leilighedsvis faldt i det Møde vi havde forleden, om hiin Meningsulighed der bevægede mig til hiine Yttringer i min Billet. Men i ethvert Fald var det godt, at man i et Møde muligen kunde af de Sagkyndige faae en omtrentlig Idé om naar Opstillingen kan tænkes fuldført. Konstigen at fremskynde den, kunde skade meget, men paa den anden Side vilde ogsaa unødvendig Langsomhed være uforsvarlig. Jeg havde forestillet mig at Eftersommeren vilde være den yderste Termin.

Jeg troer ikke der fra min Side skal være noget i Veien for at deltage i et Møde i Museet strax efter Paasken. Tiden er mig ligegyldig.

d. 31 Marts 1847 forbindtligst
Schouw
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 307a
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 08.06.2011 Print