31.3.1847

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.

Recipient

J.F. Schouw

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Hr Professor Schouw, Ridd af D. Dm

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

31 Marts 1847

Et Møde var netop det, jeg vilde bringe i Forslag, skiøndt jeg ikke har noget Haab om at dermed udrettes noget betydeligt, men saa er jo Formen reddet. Det maatte holdes i Museet. Hvilken Dag og Tid vilde De foreslaae? Før Helligdagen kan det ej være.

At den Meningsulighed der engang yttrede sig mell. Bissen og Bindesbøll har i de sidste Maaneder havt Indflydelse paa Opstilling el. Ikke-Opstilling, troede jeg ikke; i det mindste erklærede Sidstnævnte, da han, Bissen, Lange og jeg for et Par Maaneder siden vare der, at han aldeles rettede sig efter hvad Bestyrelsen bestemte. Siden har jeg ikke talt med ham el. Bissen derom, thi det vilde ikke føre til noget, og altsaa tier jeg hellere.

ganske Deres
Collin.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 307b

Subjects

Last updated 08.06.2011