The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7979 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 5.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Angaaende Comiteens Beretning til Publicum er berammet et Møde til Onsdag førstk. Efterm. Kl. 6 i Finants Deputationens Forsikringens Finantsdeputationens Locale.
d. 5 Marts 1839
Collin

Hr. Professor Freund
[Hr. Professor] Hetsch
[Hr. Professor] Schouw
[Hr.] Billedhugger Bissen
[Hr.] M[xx]h[xxxxxx] Gamst
[Hr.] Kammerjunker Scavenius
[Hr.] Grosserer Puggaard
[Hr.] Oberst v. Prangen
[Hr.] Justitsraad Thomsen
[Hr.] Etatsraad Koch.
[Hr.] Etatsraad Mundt
[Hr.] Justitsraad Münter
[Hr.] Tømmermester Kerrn
[Hr.] Captain Sibbern
[Hr.] Klædehandler Lund
møder H. Freund
møder Hetsch
møder Schouw.
haabe at kunde møde Bissen.
foreviist.
er paa Landet
møder H. Puggaard
kan ikke møde. Prangen
haaber at kunne møde Thomsen
Kan ikke møde Koch
Jeg vil neppe kunne møde M
Kan ikke have den Ære at møde Münter
møder C. Kerrn
møder Sibbern
kan ikke møde J.H. Lund
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120d
Last updated 24.05.2011 Print