The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7978 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen 5.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferentsraad Collin,
Commandeur af Dg. og Dbmand.

Tilskrift:
Høivelb. Hr. Conferentsraad Collin.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Overensstemmelse med Comitéens Bestemmelse, at de Delegerede burde indbydes til dens Forhandling om Beretningen, forsaavidtsom Disse maatte finde Interesse ved at overvære Forhandlingen, har jeg efter D. Hvbhs. Anmodning tilføiet de Delegeredes Navne og forandret Samlingstedet, samt bemærket per Circulairet, at denne Forandring er foretaget efter Deres Anmodning.

5 Martz 39. Ærbødigst
H. N. Clausen
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120c
Last updated 24.05.2011 Print