5.3.1839

Sender

H.N. Clausen

Recipient

Jonas Collin

Information on recipient

Udskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferentsraad Collin,
Commandeur af Dg. og Dbmand.

Tilskrift:
Høivelb. Hr. Conferentsraad Collin.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

I Overensstemmelse med Comitéens Bestemmelse, at de Delegerede burde indbydes til dens Forhandling om Beretningen, forsaavidtsom Disse maatte finde Interesse ved at overvære Forhandlingen, har jeg efter D. Hvbhs. Anmodning tilføiet de Delegeredes Navne og forandret Samlingstedet, samt bemærket per Circulairet, at denne Forandring er foretaget efter Deres Anmodning.

5 Martz 39. Ærbødigst
H. N. Clausen

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120c

Last updated 24.05.2011