5.3.1839

Sender

Jonas Collin

Recipient

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Angaaende Comiteens Beretning til Publicum er berammet et Møde til Onsdag førstk. Efterm. Kl. 6 i Finants Deputationens Forsikringens Finantsdeputationens Locale.
d. 5 Marts 1839
Collin

Hr. Professor Freund
[Hr. Professor] Hetsch
[Hr. Professor] Schouw
[Hr.] Billedhugger Bissen
[Hr.] M[xx]h[xxxxxx] Gamst
[Hr.] Kammerjunker Scavenius
[Hr.] Grosserer Puggaard
[Hr.] Oberst v. Prangen
[Hr.] Justitsraad Thomsen
[Hr.] Etatsraad Koch.
[Hr.] Etatsraad Mundt
[Hr.] Justitsraad Münter
[Hr.] Tømmermester Kerrn
[Hr.] Captain Sibbern
[Hr.] Klædehandler Lund
møder H. Freund
møder Hetsch
møder Schouw.
haabe at kunde møde Bissen.
foreviist.
er paa Landet
møder H. Puggaard
kan ikke møde. Prangen
haaber at kunne møde Thomsen
Kan ikke møde Koch
Jeg vil neppe kunne møde M
Kan ikke have den Ære at møde Münter
møder C. Kerrn
møder Sibbern
kan ikke møde J.H. Lund

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120d

Last updated 24.05.2011