Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7979 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin 5.3.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Angaaende Comiteens Beretning til Publicum er berammet et Møde til Onsdag førstk. Efterm. Kl. 6 i Finants Deputationens Forsikringens Finantsdeputationens Locale.
d. 5 Marts 1839
Collin

Hr. Professor Freund
[Hr. Professor] Hetsch
[Hr. Professor] Schouw
[Hr.] Billedhugger Bissen
[Hr.] M[xx]h[xxxxxx] Gamst
[Hr.] Kammerjunker Scavenius
[Hr.] Grosserer Puggaard
[Hr.] Oberst v. Prangen
[Hr.] Justitsraad Thomsen
[Hr.] Etatsraad Koch.
[Hr.] Etatsraad Mundt
[Hr.] Justitsraad Münter
[Hr.] Tømmermester Kerrn
[Hr.] Captain Sibbern
[Hr.] Klædehandler Lund
møder H. Freund
møder Hetsch
møder Schouw.
haabe at kunde møde Bissen.
foreviist.
er paa Landet
møder H. Puggaard
kan ikke møde. Prangen
haaber at kunne møde Thomsen
Kan ikke møde Koch
Jeg vil neppe kunne møde M
Kan ikke have den Ære at møde Münter
møder C. Kerrn
møder Sibbern
kan ikke møde J.H. Lund
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120d
Sidst opdateret 24.05.2011 Print