The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7959 of 10246
Sender Date Recipient
N.L. Høyen [+]

Sender’s Location

København

20.2.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferenzraad Collin,
Commandør af Dannebroge
etc. etc.

Tilskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferenzraad Collin,
Commandør af Dannebroge
etc. etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Idet jeg herved melder Deres Høivelbaarenhed min Udtrædelse af Committeen for Thorvaldsens Museum, tillader jeg mig tillige den Bemærkning, at jeg ingenlunde betragter denne Udmeldelse som en Fritagelse for det Løvte jeg i det sidste Møde har gientaget: at gaae tilhaande ved den foreløbige Ordning af de Thorvaldsenske Samlinger, hvor det behøves; men at det ligefuldt vil være mig en kiær Pligt, [xx] at opfylde bemeldte Tilbud.

Kbhvn d. 20 Febr 1839. Ærbødigst
N Høyen
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 117
Last updated 24.05.2011 Print