Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7959 af 10246
Afsender Dato Modtager
N.L. Høyen [+]

Afsendersted

København

20.2.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferenzraad Collin,
Commandør af Dannebroge
etc. etc.

Tilskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferenzraad Collin,
Commandør af Dannebroge
etc. etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Idet jeg herved melder Deres Høivelbaarenhed min Udtrædelse af Committeen for Thorvaldsens Museum, tillader jeg mig tillige den Bemærkning, at jeg ingenlunde betragter denne Udmeldelse som en Fritagelse for det Løvte jeg i det sidste Møde har gientaget: at gaae tilhaande ved den foreløbige Ordning af de Thorvaldsenske Samlinger, hvor det behøves; men at det ligefuldt vil være mig en kiær Pligt, [xx] at opfylde bemeldte Tilbud.

Kbhvn d. 20 Febr 1839. Ærbødigst
N Høyen
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 117
Sidst opdateret 24.05.2011 Print