20.2.1839

Sender

N.L. Høyen

Sender’s Location

København

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferenzraad Collin,
Commandør af Dannebroge
etc. etc.

Tilskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferenzraad Collin,
Commandør af Dannebroge
etc. etc.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Idet jeg herved melder Deres Høivelbaarenhed min Udtrædelse af Committeen for Thorvaldsens Museum, tillader jeg mig tillige den Bemærkning, at jeg ingenlunde betragter denne Udmeldelse som en Fritagelse for det Løvte jeg i det sidste Møde har gientaget: at gaae tilhaande ved den foreløbige Ordning af de Thorvaldsenske Samlinger, hvor det behøves; men at det ligefuldt vil være mig en kiær Pligt, [xx] at opfylde bemeldte Tilbud.

Kbhvn d. 20 Febr 1839. Ærbødigst
N Høyen

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 117

Last updated 24.05.2011