The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9907 of 10246
Sender Date Recipient
Jens Blichfeldt
Frederik 6.-kommissionen
Johannes Ingwersen
Gottfried Rosenberg
J.P. With
Hans Wulff
[+]

Sender’s Location

Skanderborg

18.7.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 16.7.1845.

Omnes
Abstract

The commission for the monument to Frederik 6. announces that the inauguration of the monument to Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle will take place on 31.7.1845 with songs and music written and composed by J.P.E Hartmann, H.C. Andersen, and B.S. Ingemann.

See Original

Bekjendtgørelser.

At National-Festen, i Anledning af høisalig Kong Frederik den Sjettes ved Skanderborg opførte Mindestøttes Afsløring og høitidelige Indvielse, vil tage sin Begyndelse Løverdagen den 31 dennes, om Formiddagen Klokken 10 slet, bekjendtgøres herved ligesom også at Festen er bestemt at aabnes med en Indledningsmusik udført af blæsende Instrumenter, componeret af Componisten Hr. Secretair Hartmann; at dernæst en Sang, forfattet af Digteren Hr. H.C. Andersen, at den kjøbenhavnske Studentersang-Forening med Accompagnement, componeret af Secretair Hartmann, under hans Anførsel udføres, at naar denne er endt, Mindestøttens Afsløring udføres og Salut af Skyts, saasnart den forevigede Konges Byste bliver tilsyne, vil paafølge; at naar denne er endt, Biskoppen over Aarhus Stift, Doctor theol. Brammer, vil udføre Mindetalen og Monumentets Indvielse; at derefter en Sang hvortil de af Hr. Etatsraad Ingemann forfattede Indskrifter paa Monumentet afgive Texten, sat i Musik af Secretair Hartmann, under hans Anførsel af Sangforeningen og med Accompagnement af blæsende Instrumenter, vil blive udført; og at den egentlige Mindefest vil sluttes med at Sangforeningen afsynger en af en unavngiven jydsk Bonde i Anledning af denne Fest forfattet Sang.

Denne Bekjendtgørelse bedes alle Redacteurer af offentlige Tidender om godhedsfuld af forunde Plads i sammes Tidender.

Comiteen for høisaling Kong Frederik den 6tes
Mindestøttes Oprettelse.
Skanderborg, den 16de Juli 1845.

Rosenberg. Wulff. Ingwersen. With. Blichfeldt.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Aarhus Stiftstidende 18.7.1845 omhandlende Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke. Se et fyldigt referat af den omtalte indvielsesfest i en anden avisartikel fra Aarhus Stiftstidende.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus Stiftstidende 18.7.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark, inauguration of
Persons
H.C. Andersen · Frederik 6. · J.P.E. Hartmann · B.S. Ingemann
Works
Last updated 19.11.2018 Print