The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9531 of 10244
Sender Date Recipient
Gottlieb Bindesbøll
Christen Christensen
G.F. Ursin [+]

Sender’s Location

København

29.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvori artiklen blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

I Anledning af den Sørgehøitidelighed , som finder Sted i Morgen ved Thorvaldsens Bisættelse har en talrig Forsamling af Haandværkere besluttet:
At de forskjellige Lauge og Corporationer, der agte at deeltage i Processionen, hver med sine Faner behængt med Sørgeflor, indfinde sig i Morgen Kl. 9½ præcise i Exercerhuset ved Gothersgaden, der til dette Øiemed velvilligen er overladt, for der at ordne sig overensstemmende med de af den til Arrangementet valgte Comitee fattede Beslutninger.
I Henhold hertil tillade Comiteen sig at indbyde de ærede Herrer Oldermænd, Mestere og Svende at slutte sig til dette Tog.

Den 29de Marts 1844. Comiteen.
General Comment

Dette er en trykt meddelelse fra avisen Fædrelandet.
Comiteen, der stod for det praktiske arrangement i forbindelse med Thorvaldsens bisættelse, bestod af de tre nævnte ophavsmænd til denne meddelelse, jf. avisartiklerne af 27.3.1844 og 27.3.1844.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Fædrelandet 29.3.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 06.04.2015 Print