The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9229 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Sender’s Location

Aarhus.

12.1.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

Aarhus Stiftstidende rapporterer om den endelige udformning af Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Artiklens beskrivelse af monumentet stemmer stort set overens med det færdige resultat i juli 1845.

See Original

Frederik den Sjettes Mindestøtte skal, som bekjendt, opføres paa Plateauet paa Skanderborg Slotsbakke. Efter “Ny Portefeuille” er denne Plateau omtrent af 90 Alens Diameter, og Monumentet vil blive opreist i en Afstand ad omtr. 70 Alen fra det runde, mægtige, endnu af Tiden urørte Slotstaarn. Monumentet vil bestaa af en fiirkantet, aflang Granitblok, der kommer til at hvile paa en Sokkel af samme Masse, Alt efter Prof. Hetschs Tegning. De fire Sider af Støtten ville blive prydede med Basrelieffer af Thorvaldsen, og Inscriptionerne forfattede af Digteren H. P. Holst. De fire Basrelieffer ville komme til at antyde de væsentligste Momenter i Frederik den Sjettes Regentvirksomhed: Stavnsbaandets og Livegenskabets Ophævelse – hans Fortjenester af Kunster, Videnskaber og Folkeoplysning – af Almeenaandens Oplivelse ved Anordningen om Provinsialstænderne – og endeligen hans Fortjenester af Lovgivning i Almindelighed og Mildhed og Retfærdighed i dens Haandhævelse. Disse Basrelieffer tilligemed Kongens Buste ville blive udførte i hvidt Marmor af Billedhugger Holbek i Rom. De tvende af Thorvaldsens Basrelieffer ere allerede færdige.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Aarhus Stiftstidende 12.1.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monuments, Comtemporary Figures
Persons
Frederik 6. · G.F. Hetsch · C.F. Holbech · H.P. Holst · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 19.11.2018 Print