Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9293 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Afsendersted

Aarhus.

12.1.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Aarhus Stiftstidende rapporterer om den endelige udformning af Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Artiklens beskrivelse af monumentet stemmer stort set overens med det færdige resultat i juli 1845.

Se original

Frederik den Sjettes Mindestøtte skal, som bekjendt, opføres paa Plateauet paa Skanderborg Slotsbakke. Efter “Ny Portefeuille” er denne Plateau omtrent af 90 Alens Diameter, og Monumentet vil blive opreist i en Afstand ad omtr. 70 Alen fra det runde, mægtige, endnu af Tiden urørte Slotstaarn. Monumentet vil bestaa af en fiirkantet, aflang Granitblok, der kommer til at hvile paa en Sokkel af samme Masse, Alt efter Prof. Hetschs Tegning. De fire Sider af Støtten ville blive prydede med Basrelieffer af Thorvaldsen, og Inscriptionerne forfattede af Digteren H. P. Holst. De fire Basrelieffer ville komme til at antyde de væsentligste Momenter i Frederik den Sjettes Regentvirksomhed: Stavnsbaandets og Livegenskabets Ophævelse – hans Fortjenester af Kunster, Videnskaber og Folkeoplysning – af Almeenaandens Oplivelse ved Anordningen om Provinsialstænderne – og endeligen hans Fortjenester af Lovgivning i Almindelighed og Mildhed og Retfærdighed i dens Haandhævelse. Disse Basrelieffer tilligemed Kongens Buste ville blive udførte i hvidt Marmor af Billedhugger Holbek i Rom. De tvende af Thorvaldsens Basrelieffer ere allerede færdige.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Aarhus Stiftstidende 12.1.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Monumenter, samtidige personer
Personer
Frederik 6. · G.F. Hetsch · C.F. Holbech · H.P. Holst · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 19.11.2018 Print