The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9230 of 10246
Sender Date Recipient
August Beck [+]

Sender’s Location

Nysø

14.1.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelb. / Hr: Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors p.p. Kiøbenhavn Charlottenborg. / Hermed 1 Casse / hvori et Gibs / Basreillef. mk: C:T:

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hermed tillader jeg mig at sende Basreilleffet som jeg haaber maa komme i god Behold til Byen. Jeg har accorderet med Fragtmanden om at føre det ind for 2 Rbdl:; hvilke Hr:

Med Høiagtelse tegner sig

Ærbødigst
Beck

Nysøe den 14 Jan: 1843.

General Comment

Af brevpapiret kan man se, at brevet er blevet beklippet. Det er dog ikke muligt at fastslå, hvem, der har klippet i brevet, eller om det er sket før eller efter afsendelsen.

Archival Reference
m35 III, nr. 1
Subjects
Freight Bills
Last updated 25.08.2015 Print