Back to B

August Beck

August Beck ankom til herregården Nysø ved Præstø mellem den 10. og 12. april 1837 og var ansat som godsforvalter frem til 24.4.1845, jf. oldebarnet Poul G. Beck Jørgensen, op. cit. Eftersom Thorvaldsen i sine sidste år opholdt sig ofte og længe på Nysø hos Henrik og Christine Stampe, stiftede billedhuggeren derfor også bekendtskab med Beck.

Under sin ansættelse på Nysø samlede Beck nogle “Thorvaldsen-klenodier”, der omfattede et brevudkast af, en hårlok fra og to fødselsdagssange til Thorvaldsen, jf. Thorvaldsens Museums journal nummer 6 53/1957, se dog uddybende forklaring her.

August Beck kom til Nysø fra en stilling som forvalter ved Hofmansgave ved Otterup på Fyn og blev, ved ophøret af sin Nysø-tid, gift med Jacobine Cæcilie Beck, født Palme (1823-1906). Brylluppet fandt sted den 14.8.1845. Efterfølgende blev han forvalter på godset Trøjborg ved Visby omkring Tønder frem til omkring 1852, hvor han blev selvstændig gårdejer i Visby. I 1876 flyttede han af politiske og helbredsmæssige årsager til et mindre landbrug i Seest vest for Kolding.

I sin ungdom kom Beck meget i den visionære historiker og geheimestatsminister Ove Mallings hjem, og han blev også selv, ved siden af sin forvalter- og gårdejervirksomhed, politisk aktiv. Som landstingsmand kæmpede han i særdeleshed for den nationale sag og efter 1864 særligt for at genvinde Sønderjylland. Disse holdninger bragte ham to gange i preussisk fængsel (1864 og 1870).

August Beck lader til at have ejet et musikalsk og vindende væsen, hvilket ses af breve fra bl.a. Nysø-bekendtskaberne H.C. Andersen og Henriette Wulff, jf. Poul G. Beck Jørgensen, op. cit. H.C. Andersen, skrev tilmed et digt til Beck i anledning af sin forestående afrejse fra Nysø 23.6.1840, jf. Poul G. Beck Jørgensen, op. cit. (originalens placering kendes p.t. ikke):

Til Forvalter Beck.

Den som i Eng og Mose gaar
på Blomstens Sprog sig vist forstår,
den som i Skoven har sin gang
sig vist forstaar på Fuglens sang.

Andersen karakteriserede også Beck i et brev fra 1838 med ordene: “Forvalteren Hr. Beck er et ualmindeligt dannet Menneske, meget musikalsk og — jeg troer det — en ulykkelig Elsker, der dog ikke lader sig mærke dermed” (Stampe, op. cit., p. 282).

August Becks liv kan i kort form oplistes som følger, jf. Poul G. Beck Jørgensen, op. cit.:

 • Student fra Fredericia 1827
 • Jurist fra Københavns universitet i 1829
 • Landbrugsskole på Dallund landbrugsskole på Fyn, ca. 1830-31
 • Godsforvalter på Margård og Hofmansgave på Fyn, ca. 1832-1836
 • Godsforvalter på Nysø, 1837-1845
 • Godsforvalter på Trøjborg v./ Visby, 1845-ca. 1852
 • Selvstændig gårdejer fra ca. 1852, og indtil han flyttede til mindre landbrug i Seest vest for Kolding i 1876
 • Foregangsmand i landsdelen (de kongerigske enklaver) indenfor landbrug og den nationale sag. Var bl.a. med til at starte ”Det blandede Distrikts Landboforening” i 1854, hvis formand han også var i nogle år
 • Landstingsmand valgt i Bredebrokredsen fra 1859 til 1866, men måtte udtræde af rigsdagen grundet tabet af Sønderjylland i 1864

August Beck ligger begravet på Kolding Gamle Kirkegård.

References

 • Brev af 30.7.1838 fra H.C. Andersen til Johan Wilhelm August Beck, Rigsarkivet, København.
 • Dansk Demografisk Database (Folketællingen 1840 over Præstø Amt: “Navn: August Beck; Alder: 31; Civilstand: Ugift; Erhverv: forvalter ved baroniet; Matr.nr: Nÿsøe Hovedgaard”).
 • Korrespondance med Poul G. Beck Jørgensen, 17.7. og 3.8.2017, Thorvaldsens Museum, eDoc-nr. 2017-0283624, der bl.a. rummer afskrift af brev vedr. Becks ankomst til Nysø fra baron Henrik Stampe til Beck, dateret København 26.3.1837.
 • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912.
 • Chr. Stenz: ”Sønderjyder under junigrundloven. Det blandede distrikt og dansk politik 1848-1864”, in: Sønderjyske Årbøger fra 1980, Historisk Samfund for Sønderjylland, 1980, p. 225 -227.

Last updated 18.12.2018

August Beck, 1808-1885

August Beck

Johan Vilhelm August Beck 1808-1885 Danish Land agent, politician, farmer, brick factory owner
To Thorvaldsen2 Doc.

Mentioned in6 Doc.