The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9231 of 10246
Sender Date Recipient
Gottlieb Bindesbøll [+]

Sender’s Location

København

14.1.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det thorvaldsenske Museum
Udskrift: Til / / Bygningscommissionen for det thorvaldsenske Museum

Abstract

Bindesbøll asks for a refund of his expenses in connection with the building of Thorvaldsens Museum.

See Original

Ligesom i de tvende forrige Aar har jeg i 1842 havt en deel Udgifter ved Museet for Opmaalinger Tegninger og deslige, som det ikke har været mig muligt selv at udføre ved Siden af Arbeidets Bestyrelse og det daglige Tilsyn paa Stedet. Disse Udgifter beløber sig efter vedlagte Qvittering til 331 rd som jeg udbeder godtgjort

ærbødigst

Kjøbenhavn d. 14 Januari 1843

G Bindesbøll


[med en anden hånd:]
Beløbet anvist efter
Lunds Beslutning d. 14 Januar 1843

General Comment

Et ovalt stempel i violet ses på brevets forside med ordlyden: L.E. WINDING / KJØBENHAVN. Der er antagelig tale om en tidligere ejer af brevet.

Archival Reference
Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Paris, inv.no. 1979-A.1437.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
J.H. Lund
Last updated 29.06.2016 Print