Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9231 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Bindesbøll [+]

Afsendersted

København

14.1.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det thorvaldsenske Museum
Udskrift: Til / / Bygningscommissionen for det thorvaldsenske Museum

Resumé

Bindesbøll beder om at få refunderet udgifter i forbindelse med byggeriet af Thorvaldsens Museum.

Se original

Ligesom i de tvende forrige Aar har jeg i 1842 havt en deel Udgifter ved Museet for Opmaalinger Tegninger og deslige, som det ikke har været mig muligt selv at udføre ved Siden af Arbeidets Bestyrelse og det daglige Tilsyn paa Stedet. Disse Udgifter beløber sig efter vedlagte Qvittering til 331 rd som jeg udbeder godtgjort

ærbødigst

Kjøbenhavn d. 14 Januari 1843

G Bindesbøll


[med en anden hånd:]
Beløbet anvist efter
Lunds Beslutning d. 14 Januar 1843

Generel kommentar

Et ovalt stempel i violet ses på brevets forside med ordlyden: L.E. WINDING / KJØBENHAVN. Der er antagelig tale om en tidligere ejer af brevet.

Arkivplacering
Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Paris, inv.no. 1979-A.1437.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
J.H. Lund
Sidst opdateret 29.06.2016 Print