The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9251 of 10243
Sender Date Recipient
H.P. Holst
Redaktørerne ved Ny Portefeuille [+]

Sender’s Location

København

12.2.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsens nyeste Basrelief.

Hs. M. Kongen har for kort Tid siden besøgt Thorvaldsen i hans Atelier paa Charlottenborg. Kunstnerens nyeste Basrelief, „Juleglæde i Himlen”, der tidligere har været omtalt i dette Blad, vandt i den Grad Hs. Majestæts Bifald, at han strax bestilte det hos Kunstneren udført i Marmor. Dette Basrelief, der er af en anseelig Størrelse, er saa poetisk opfundet, saa yndigt gjennemført og har en saa imponerende Skjønhed, at det uden Tvivl i Tiden vil staae som et af de gediegneste af hans Værker. Tre svævende Englefigurer, hvoraf den ene spiller paa Harpe, og de to andre holde et Nodeblad foran sig, indtage Midten af Basrelieffet. En Flok af musicerende Engle med Fløiter, Tubaer, Violiner, Triangler og Tambouriner omkrandse disse i de barnligste og yndigste Stillinger. En Krands af Stjerner omgiver denne henrivende Gruppe, der aander en saa himmelsk Glæde, en saa overjordisk Salighed, som kun en barnlig Kunstnersjæl seer det i sine lykkeligste Øieblikke. I ædel Simpelhed og ophøiet Ro, dette Maal, hvortil den plastiske Kunst allerhelst burde stræbe, vide vi intet af Thorvaldsens tidligere Basrelieffer ‒ maaskee med Undtagelse af „Natten” ‒ der kan sættes i Sammenligning med dette.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Ny Portefeuille, op.cit.
Teksten blev også udgivet i Dagen 13.2.1843 og i Berlingske Tidende 12.2.1843 (eksemplar i Thorvaldsens Museums småtryksarkiv).

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Ny Portefeuille 224
Other references

  • Berlingske Tidende, 12.2.1843.
  • Dagen 13.2.1843.
  • H.P. Holst (ed.): Ny Portefeuille, 1. bind, 7. hefte, 12.2.1843, p. 224.

Persons
Christian 8. · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 03.04.2017 Print