The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9146 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fædrelandet 25.10.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

‒ Thorvaldsen blev idag efter sin Hjemkomst festlig modtagen i „Christussalen” i hans Musæum af Byens Magistrat og Borgerrepræsentanter, samt Comiteen for Musæet. Studentersangforeningen afsang der en Velkomstsang af H.P. Holst og Overpræsident Kjærulff hilsede ham med en Tale. Thorvaldsen saae seerdeles vel og tilfreds ud.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Fædrelandet, 3die Aarg. No. 1039.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Fædrelandet 25.10.
Persons
H.P. Holst · A.C. Kierulff · Bertel Thorvaldsen
Last updated 21.05.2015 Print