Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9146 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Fædrelandet 25.10.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Thorvaldsen blev idag efter sin Hjemkomst festlig modtagen i „Christussalen” i hans Musæum af Byens Magistrat og Borgerrepræsentanter, samt Comiteen for Musæet. Studentersangforeningen afsang der en Velkomstsang af H.P. Holst og Overpræsident Kjærulff hilsede ham med en Tale. Thorvaldsen saae seerdeles vel og tilfreds ud.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Fædrelandet, 3die Aarg. No. 1039.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Fædrelandet 25.10.
Personer
H.P. Holst · A.C. Kierulff · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 21.05.2015 Print