25.10.1842

Afsender

Redaktørerne ved Fædrelandet

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

‒ Thorvaldsen blev idag efter sin Hjemkomst festlig modtagen i „Christussalen” i hans Musæum af Byens Magistrat og Borgerrepræsentanter, samt Comiteen for Musæet. Studentersangforeningen afsang der en Velkomstsang af H.P. Holst og Overpræsident Kjærulff hilsede ham med en Tale. Thorvaldsen saae seerdeles vel og tilfreds ud.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Fædrelandet, 3die Aarg. No. 1039.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Fædrelandet 25.10.

Personer

Sidst opdateret 21.05.2015