25.10.1842

Sender

Redaktørerne ved Fædrelandet

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

‒ Thorvaldsen blev idag efter sin Hjemkomst festlig modtagen i „Christussalen” i hans Musæum af Byens Magistrat og Borgerrepræsentanter, samt Comiteen for Musæet. Studentersangforeningen afsang der en Velkomstsang af H.P. Holst og Overpræsident Kjærulff hilsede ham med en Tale. Thorvaldsen saae seerdeles vel og tilfreds ud.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Fædrelandet, 3die Aarg. No. 1039.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Fædrelandet 25.10.

Persons

Last updated 21.05.2015