The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9156 of 10246
Sender Date Recipient
NN 4.11.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

‒ Thorvaldsen vedbliver stedse at forherlige sit Navn, ligesom han allerede har foreviget det. Det var Thorvaldsens Gave, der foranledigede hans Musæums Anlæggelse, og han skjenkede strax en Sum af 27,000 Rbd. dertil. Det er os en sand Glæde at kunne meddele, at han nu i disse Dage endvidere har forøget denne betydelige Gave med 30,000 Rbd., som skulle anvendes til at udføre hans Arbeider i Marmor og til at fuldføre dem, der allerede ere paabegyndte, til at anskaffe Piedestaler osv. ‒ Man har saaledes heri et nyt Beviis for Thorvaldsens Tilfredshed med Planens Realisation.

(B.T.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, 40. Aargang, No. 302.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Dagen 4.11.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 01.11.2015 Print