Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9156 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN 4.11.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Thorvaldsen vedbliver stedse at forherlige sit Navn, ligesom han allerede har foreviget det. Det var Thorvaldsens Gave, der foranledigede hans Musæums Anlæggelse, og han skjenkede strax en Sum af 27,000 Rbd. dertil. Det er os en sand Glæde at kunne meddele, at han nu i disse Dage endvidere har forøget denne betydelige Gave med 30,000 Rbd., som skulle anvendes til at udføre hans Arbeider i Marmor og til at fuldføre dem, der allerede ere paabegyndte, til at anskaffe Piedestaler osv. ‒ Man har saaledes heri et nyt Beviis for Thorvaldsens Tilfredshed med Planens Realisation.

(B.T.)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dagen, 40. Aargang, No. 302.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Dagen 4.11.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 01.11.2015 Print