The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9155 of 10246
Sender Date Recipient
Søren Winther [+]

Sender’s Location

Schwerin

Information on sender

Afsendermærkat med hvidt W på grøn bund.

4.11.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høielbaarn / Hr. Conferentsraad Thorvaldsen / Ridder af flere Ordener / Kjøbenhavn

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høiædle Velgjører!

Da jeg først nu tilfulde indseer hvor stor en Velgjærning De har beviist mig, tiltraadte jeg ufortøvet, efrer at have erfaret Deres Ophold i Altona, en Reise fra Sverin derhen, men kom til min store Sorg 5 Timer for sildig, i Haab om at træffe Dem i Kiil fortsatte jeg Reisen, men forgjæves, hvor inderlig min Længsel efter at see Dem var, og Personlig at kunne aflæge Dem mine Taknemmeligheds=Følelser kan jeg ikke beskrive, gjærne havde jeg fortsat Reisen til Kjøbenhavn dersom Omstændighederne havde tilladt det, men maa nu nøies med disse Linier, hvilke jeg føler mig overbeviist om De vil ansee for udgaaed fra et oprigtigt Hjærte. –
Det ville være mig en stor Glæde at erfare noget om Deres Bestemmelse for den nærmeste Fremtid, om De agter at blive i Kjøbenhavn, da jeg vilde lade min Reise være meget afhængig deraf, men da jeg ikke tør haabe De vil lade mig vederfares saa megen Lykke, at erfare det fra egen Haand, beder jeg Dem at give Overbringeren heraf min Broder, nogen Oplysning desangaaende. – Jeg fortsætter i Dag min Reise til Dræsden. – Med inderlig Hengivenhed

Sverin d: 4 Novemb. 1842. S. Seidelin Winther
Archival Reference
m24 1842, nr. 40
Last updated 10.05.2011 Print