4.11.1842

Sender

NN

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

‒ Thorvaldsen vedbliver stedse at forherlige sit Navn, ligesom han allerede har foreviget det. Det var Thorvaldsens Gave, der foranledigede hans Musæums Anlæggelse, og han skjenkede strax en Sum af 27,000 Rbd. dertil. Det er os en sand Glæde at kunne meddele, at han nu i disse Dage endvidere har forøget denne betydelige Gave med 30,000 Rbd., som skulle anvendes til at udføre hans Arbeider i Marmor og til at fuldføre dem, der allerede ere paabegyndte, til at anskaffe Piedestaler osv. ‒ Man har saaledes heri et nyt Beviis for Thorvaldsens Tilfredshed med Planens Realisation.

(B.T.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, 40. Aargang, No. 302.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Dagen 4.11.

Subjects

Persons

Last updated 01.11.2015