The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8118 of 10246
Sender Date Recipient
B.S. Ingemann 5.7.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Song to Thorvaldsen in seven stanzas, written the year after his return to Denmark. The song celebrates his return as a hero who has fought for his country – not with the sword but with art. He is called “the Ogier the Dane of Art” and “Thorvald the Dane”. Thorvaldsen is described as an artist who gives life to his works, and whose works rejuvenate. His fame is celebrated in the light of his Nordic origin.

See Original

Sang til Thorvaldsen.

(Af Prof. Ingemann, og afsjungen af Sorø Akademies
Elever
under Kunstnerens Ophold sammesteds.)

Der klang en livlig Seierssang
Til Danmarks hundred Øer ;
Den klang til Dal og grønne Vang
Til Skov og stille Søer.

I Danmark steg en Helt i Land ;
Han kom fra Romas Høie ;
Ham hilsed fro den danske Mand
Med Stoltheds Glands i Øie.

Ham hilsed glad paa Hjemmets Kyst
De favre Dannekvinder;
Ham priser Nordens Aand med Lyst
Som mægtig Seiervinder.

Den Helt ei stred med Sværd og Skjold
Og ei med Staalets Handske;
Men Seier vandt han stærk og bold
Som Kunstens Holger Danske.

Af Livets Træ han greb en Green
Til Kamp mod Dødens Vælde;
Han hugged Sjæle ud af Steen
Og Liv af Marmorfjelde.

Hvor Skjønheds Billedverden staaer,
Sig Liv og Sjæl forynger:
Om Thorvald Danskes hvide Haar
Europa Krandsen slynger.

Hans Seierssang paa Land og Sø
Har Danmarks Sønner sjunget,
Hans Navn sig over Verdens Ø
Med Nordens Aand har svunget.

General Comment

Nærværende optryk stammer fra ugebladet Bidrag til Tidshistorien, No. 27. Sangen blev første gang afsunget af Sorø Akademis elever under Thorvaldsens ophold dér 13.6.1839. Allerede otte dage senere, 21.6.1839, blev den trykt i avisen Morskabslæsning for Den Danske Almue.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Bidrag til Tidshistorien, 5.7.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Norse Mythology · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen as a Danish National Symbol · Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 18.03.2019 Print