The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8117 of 10244
Sender Date Recipient
H.N. Clausen [+]

Information on sender

OBS: skal ekstrakollationeres, da afskrevet af LJB.

8.7.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dbg. og Dbmd.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ved hermed at tilsende Deres Høivelbaarenhed Regnskabet for Kirke-Concerten tilligemed de udskrevne Stemmer af Benevolus Sanctus og Weyses Sang /: der vel rettest kunde overlades Musikforeningen :/ og de tiloversblevne Exemplarer af Cantate og Sang, udbeder jeg mig Deres Tilstaaelse meddeelt for det vedlagte Beløb 185 Rbdr. 2 s.

Kbh. 8 Juli 1839. Ærbødigst
H. N. Clausen.

sendt [xxxxxx] Stæger d. 9 Julii

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 131b
Last updated 26.05.2011 Print