The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7456 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Sender’s Location

Aarhus

3.3.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

Aarhus Stiftstidende meddeler, at Thorvaldsen takker ja til at få bragt sig selv og sine værker til Danmark med fregatten Rota.

See Original

Thorwaldsen har skrevet til Conferentsraad Collin i Kjøbenhavn, at han med Glæde har modtaget Efterretningen om det kongl. Tilbud, at han kan afbenytte til sine Konstsagers Hidsendelse den Orlogsfregat, der til Foraaret skal afgaae til Middelhavet og anløbe Livorno. Han har allerede begyndt paa Indpakningen, og fortsætter den uafbrudt. Han forudsætter, at det allernaadigst tillades ham, selv at benytte Fregatten til sin endelige Hjemrejse.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet 3.3.1838 i Aarhus Stiftstidende.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 3.3.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1838 · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Jonas Collin · Frederik 6. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 21.09.2020 Print