The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7455 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt segl dækket af papir.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T. HAMBURG 2. März 38 og ROMA 1[x] [xxx] 1838

24.2.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À / Monsieur le Chevalier Thorvaldsen, / Conseiller d’Etat de Sa Majesté le Roi de Dane/marc, Commandeur de l’ordre de Danebrogue / Rome

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Kiøbenhavn d. 24 Febr.
1838

Deres Brev af 20 Januar til mig, kiæreste Etatsraad, kom, ligesom de øvrige, til Prindsen og Akademiet, hertil den 10 i denne Maaned. Det var glædelige Efterretninger, disse Breve indeholdt. Jeg kan bevidne, at det interesserede Kongen, som viser den samme Kraft, Varme og Kiærlighed for alt hvad, der angaaer Danmarks Vel og Hæder, som i sine kraftigste Manddoms Dage – uendelig meget at erfare, at De Selv vil benytte Fregatten til Deres Hiemreise; endnu i Dag har han talt til mig derom. Fra Akademiet vil De formodentligen med forrige Post være underrettet herom.
Den herværende Kunstforening, som for i Aar har valgt mig til Formand, har, for at vise sin Deeltagelse for Sagen, og for at bidrage til at holde Interessen levende for den, udsat en Præmie af 500 r. for den bedste Tegning til Deres Museum. Naturligviis bliver det Deres Sag i Forening med Comiteen at vælge og bestemme hvorledes det skal opføres, og det er derfor meget muligt, at den Tegning, Kunstforeningen giver Fortrin, ikke vælges af Dem; men det giør intet til Sagen; Det er godt, at de unge Architecter faae en Opgave at behandle, som interesserer Nationen, og som de med ualmindelig Lyst maa arbeide paa.
Opfyld nu snart, min gode Ven, Deres gientagne Løfte, at sende mig en Afskrift af Deres Testament. Det vil ogsaa være vor Konge kiært at see det.

Og til Slutning, mit inderligste Levvel!
Deres venskabeligst hengivne
Collin.

Archival Reference
m22 1838, nr. 11
Persons
Christian 8. · Frederik 6. · Kunstakademiet, København · Kunstforeningen af 1825
Last updated 10.05.2011 Print