The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7457 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Antagelig København

4.3.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

H. Conferenzraad Hansen! Forhindret i Onsdags, ved et meget langt Statsraad, fra personligen at bringe Dem min Lÿkønskning til nÿe Leve Aar, i hvilket De, paa den Dag, indtraadte; vilde det være mig saare kiert i Dag at kunne besøge Dem, naar De Kl 2 maatte være hiemme.
Jeg forbliver med særdeles Højagtelse H. Conferenzraad Hansen Deres

forbundne og velvilligste
Christian Frederik

d. 4 Marts 1838

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 74
Last updated 11.01.2013 Print