4.3.1838

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Antagelig København

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

H. Conferenzraad Hansen! Forhindret i Onsdags, ved et meget langt Statsraad, fra personligen at bringe Dem min Lÿkønskning til nÿe Leve Aar, i hvilket De, paa den Dag, indtraadte; vilde det være mig saare kiert i Dag at kunne besøge Dem, naar De Kl 2 maatte være hiemme.
Jeg forbliver med særdeles Højagtelse H. Conferenzraad Hansen Deres

forbundne og velvilligste
Christian Frederik

d. 4 Marts 1838

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 74

Last updated 11.01.2013