The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7750 of 10246
Sender Date Recipient
Adam Oehlenschläger [+]

Sender’s Location

København

31.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke direkte af sangen, men af Barfoed, op. cit., hvor sangen er trykt.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Oehlenschläger’s tribute to Thorvaldsen follows Johannes Ewald’s “Kong Christian stod ved højen Mast” (Danish royal anthem) very closely. It represents Thorvaldsen as a war hero who is fighting for Denmark with his art. Thorvaldsen puts “the Roman” to flight and brings pride and joy with his talent.

See Original

Thorvaldsens Skaal.

–––––––––
Kjøbenhavn
Trykt hos J. D. Qvist.
1838


Mel. Kong Christian stod ved høien Mast.

–––––––––

Herr Thorvald stod ved Marmorlast,
Men ei bag Dunst.
Hans Værge hamrede saa fast,
At Fliserne fra Blokken brast.
Da reiste Guder sig i Hast
Ved Thorvalds Kunst.
“Fly”! raabte Romeren – “hvo kan!”
At maale sig med denne Dan –
Omsonst!”

Vor Helt gav Agt paa Nagets Brag –
Nu er det Tid!
Han slog paa Blokken Slag i Slag,
Til Ære for det danske Flag.
Da blev det atter Skiønheds Dag,
Ved Thorvalds Iid.
Og Smagløsheden krøb i Skiul,
Thi Thorvald kæmped, som Niels Juel
I Strid.

O Kunstnat! Glimt fra Island brød
Din tykke Sky.
Da ilte froe til Templets Skiød
De Kæmper, som Apollo lød;
Thi Heltens Mesterværker brød
Den tykke Sky.
“Fra Danmark lyner Thorvaldsen!
Saa gientog altid Kunstens Ven
Paa ny.

Du Danskes Vei til Roes og Magt:
Talent! Genie!
Dig har han Tro tilbagelagt,
Du har ham Danmark atter bragt ;
Og Glæden, rundt i Landet vakt,
Dybt føle vi.
Og froe med Larm og Sang og Spil
Vor Thorvaldsen vi hædre vil.
Skiænk i!

Oehlenschläger.

––––––––

General Comment

Denne sang blev sunget ved en privat fest for Thorvaldsen 31.10.1838.
Sangen er her afskrevet efter en trykt udgave, fremstillet til lejligheden. Museets eksemplar er særligt fint indbundet givetvis, fordi det var Thorvaldsens eget.
Se sangen i en anden udgave her.

Archival Reference
M18,33 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 255-256 (sangen gengives).

Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen and Iceland · Thorvaldsen as a Danish National Symbol
Last updated 30.04.2017 Print