The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.10.1838

Beskrivelsen af Thorvaldsens dåd følger Ewalds beskrivelse af søhelten Niels Juel i andet vers af “Kong Christian”: “Niels Juel gav agt paa Stormens Brag:/ Nu er det Tid!”, men hvor Juel slår på “Fjenden”, slår Thorvaldsen i stedet på “Blokken”. Fremstillingen af Thorvaldsen som en kriger, der finder, at tiden er inde til at gå i kamp og forsvare landet, minder samtidig om fremstillinger af Holger Danske-skikkelsen og talemåden “Når Danmark stander i våde, så vil Holger Danske vågne op til dåd.”

Last updated 29.10.2014