The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7759 of 10246
Sender Date Recipient
Adam Oehlenschläger [+]

Sender’s Location

København

1.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsens Skaal.

Den 31te October 1838.

–––––––––

Herr Thorvald stod ved Marmorlast,
Men ei bag Dunst.
Hans Værge hamrede saa fast,
At Fliserne fra Blokken brast.
Da reiste Guder sig i Hast
Ved Thorvalds Kunst.
“Fly”! raabte Romeren – “hvo kan!
At maale sig med denne Dan –
Omsonst!”

Vor Helt gav Agt paa Nagets Brag –
Nu er det Tid!
Han slog paa Blokken Slag i Slag,
Til Ære for det danske Flag.
Da blev det atter Skiønheds Dag,
Ved Thorvalds Iid.
Og Smagløsheden krøb i Skiul,
Thi Thorvald kæmped, som Niels Juel
I Strid.

O Kunstnat! Glimt fra Island brød
Din tykke Sky.
Da ilte froe til Templets Skiød
De Kæmper, som Apollo lød;
Thi Heltens Mesterværker brød
Den tykke Sky.
“Fra Danmark lyner Thorvaldsen!”
Saa gientog altid Kunstens Ven
Paa ny.

Du Danskes Vei til Roes og Magt:
Talent! Geni!
Dig har han Tro tilbagelagt,
Du har ham Danmark atter bragt;
Og Glæden, rundt i Landet vakt,
Dybt føle vi.
Og froe med Larm og Sang og Spil
Vor Thorvaldsen vi hædre vil.
Skiænk i!

Oehlenschläger.

General Comment

Denne sang blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 12te Aarg. No. 301, 1.11.1838. Sangen blev sunget ved en fest aftenen før 31.10.1838.
Se sangen i en anden udgave her.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 1.11.
Subjects
Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen as a Danish National Symbol
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.04.2017 Print