The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.10.1838

Når Oehlenschläger fremstiller Thorvaldsens billedhuggerkunst som et arbejde specielt for Danmark, er det et eksempel blandt mange på, hvordan danske digtere betonede Thorvaldsens dansk- og nordiskhed.

Last updated 29.10.2014