The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 409 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Sandsynligvis før 27.10.1804 [+]

Dating based on

De to brevudkast er svar på Stanleys brev af 22.10.1804, hvor han lykønsker sin ven med udnævnelse til professor på Kunstakademiet i Firenze og også beder Thorvaldsen oplyse sin adresse. Begge emner berører Thorvaldsen i disse brevudkast, og de kan derfor dateres til slutningen af oktober 1804, jf. bl.a. postekspeditionstider mellem Napoli og Rom.
Brevudkastene er sandsynligvis mere præcist være skrevet før 27.10.1804, da Thorvaldsen ikke nævner pestudbruddet omkring Livorno, som han i brevudkastet af 27.10.1804 til Herman Schubart er meget bekymret over.
Han ville sandsynligvis ellers have omtalt epidemien, da han vidste, at Stanleys sygdom gjorde ham mere udsat for epidemier, jf. Stanleys udsættelse af sin Rom-rejse af netop denne grund, se brev af 13.11.1804. Og da Thorvaldsen direkte opfordrer Stanley til at komme til Rom i nærværende brevudkast, er det sandsynligt, at han på tidspunktet for brevskrivningen endnu ikke havde hørt noget om pestudbruddet.
Ergo skal de to udkast sandsynligvis dateres til efter modtagelsen af Stanleys brev af 22.10.1804 og før 27.10.1804.

C.F.F. Stanley [+]

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

I to brevudkast takkes for Stanleys lykønskninger i forbindelse med Thorvaldsens udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i Firenze. Han opfordrer sin ven at komme til Rom og bo sammen med ham.

See Original [Translation]

[f.o.t.v.:]
Med fornoelse har ieg modtagit det morsomme Breg og jeg er ves paa at mit val glæder dig og met Profásse[r]skab meere enn ieg selv[,] den enienst Glæde jeg harfD deraf var at læse det du har sk[r]even mig til de[r]om, jeg kjender ikke anden Glæde en[d] at have helbred

[f.o.t.h.]
Du skal have tak for di du Lystelig Brev, ieg er ves paa at [det] glæder deg mere en[d] det kan Glæde [mig]
en god Ven og en liden Sum Penge orlegen[,] naar jeg havde det saa ha ieg ieg [sic] alt, naa[r] man har Alt saa beheaver man ikk mer[,] den sag er Soleklar, alsaa bort med alt det øvrige [der] ikk duer og kom geør ende paa og kom enngan[g] hertel Rom og del glæde[?] og Sorg med den Ven som venter deg m[e]d[?] smede[?] ieg[?] boede[?] –––– jeg[?] og her kan du boe haer mig, kan vi ekk forlie[s] samme[n] saa eller du ikk skulde have nok saa [er] det let at finde en ande[n] Logi

General Comment

Dette er to brevudkast til svar på Stanleys brev af 22.10.1804.
Skriften er ganske vanskelig at tyde, og Thorvaldsens stavning er som vanligt meget liberal. Thieles afskrift og Øjvind Andreasens fra 1940’erne i museets arkiv afviger i flere detaljer fra nærværende afskrift. Tydningsvanskelighederne er her markeret med spørgsmålstegn i kantede parenteser.


Udkastene findes bagpå tegningen C530r. På samme side som disse to udkast ses yderligere tre brevudkast til Anna Maria Uhden, en regning og Thorvaldsens lister med tøj m.m.

Archival Reference
C530v
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 247-248 (ortografisk tilrettet og med visse transkriptionsfejl)
Subjects
Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Cohabitants in Casa Buti · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Thorvaldsen's Honorary Titles
Works
Last updated 29.06.2015 Print