The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 409 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Sandsynligvis før 27.10.1804 [+]

Dating based on

De to brevudkast er svar på Stanleys brev af 22.10.1804, hvor han lykønsker sin ven med udnævnelse til professor på Kunstakademiet i Firenze og også beder Thorvaldsen oplyse sin adresse. Begge emner berører Thorvaldsen i disse brevudkast, og de kan derfor dateres til slutningen af oktober 1804, jf. bl.a. postekspeditionstider mellem Napoli og Rom.
Brevudkastene er sandsynligvis mere præcist være skrevet før 27.10.1804, da Thorvaldsen ikke nævner pestudbruddet omkring Livorno, som han i brevudkastet af 27.10.1804 til Herman Schubart er meget bekymret over.
Han ville sandsynligvis ellers have omtalt epidemien, da han vidste, at Stanleys sygdom gjorde ham mere udsat for epidemier, jf. Stanleys udsættelse af sin Rom-rejse af netop denne grund, se brev af 13.11.1804. Og da Thorvaldsen direkte opfordrer Stanley til at komme til Rom i nærværende brevudkast, er det sandsynligt, at han på tidspunktet for brevskrivningen endnu ikke havde hørt noget om pestudbruddet.
Ergo skal de to udkast sandsynligvis dateres til efter modtagelsen af Stanleys brev af 22.10.1804 og før 27.10.1804.

C.F.F. Stanley [+]

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

In two draft letters Stanley is thanked for his congratulations on Thorvaldsen’s appointment as professor at the Academy of Fine Arts in Florence. Thorvaldsen invites his friend to come to Rome and stay with him.

See Original [Translation]

[f.o.t.v.:]
Med fornoelse har ieg modtagit det morsomme Breg og jeg er ves paa at mit val glæder dig og met Profásse[r]skab meere enn ieg selv[,] den enienst Glæde jeg harfD deraf var at læse det du har sk[r]even mig til de[r]om, jeg kjender ikke anden Glæde en[d] at have helbred

[f.o.t.h.]
Du skal have tak for di du Lystelig Brev, ieg er ves paa at [det] glæder deg mere en[d] det kan Glæde [mig]
en god Ven og en liden Sum Penge orlegen[,] naar jeg havde det saa ha ieg ieg [sic] alt, naa[r] man har Alt saa beheaver man ikk mer[,] den sag er Soleklar, alsaa bort med alt det øvrige [der] ikk duer og kom geør ende paa og kom enngan[g] hertel Rom og del glæde[?] og Sorg med den Ven som venter deg m[e]d[?] smede[?] ieg[?] boede[?] –––– jeg[?] og her kan du boe haer mig, kan vi ekk forlie[s] samme[n] saa eller du ikk skulde have nok saa [er] det let at finde en ande[n] Logi

General Comment

These two drafts are answers to Stanley’s letter of 22.10.1804.
The writing is quite difficult to decipher, and Thorvaldsen’s spelling is, as usual, very liberal. Thiele’s transcription and Øjvind Andreasen’s from the 1940s in the museum archives differ in several details from the one given here. The problems of deciphering are marked here by question marks in square brackets.


The drafts are found on the back of the drawing C530r. On the same side as these two drafts, there are another three drafts to Anna Maria Uhden, one bill and Thorvaldsen’s lists of clothing, etc.

Archival Reference
C530v
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 247-248 (ortografisk tilrettet og med visse transkriptionsfejl)
Subjects
Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Cohabitants in Casa Buti · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Thorvaldsen's Honorary Titles
Works
Last updated 29.06.2015 Print