The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 369 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Antagelig Firenze eller Montenero

Antagelig tidligst ultimo juni 1804 [+]

Dating based on

Dateringen bygger på dateringen af de øvrige udkast, skitser og påtegninger på samme ark papir, se udkast af antagelig medio juli 1804 til Anna Maria Uhden og regning af antagelig ultimo juni 1804. Dvs. listerne antages at stamme fra Thorvaldsens ophold i Firenze og Montenero sommeren 1804. Listerne kan dog være senere, eftersom der på samme ark også findes to brevudkast til C.F.F. Stanley, som uden tvivl kan dateres til før 27.10.1804. Men det virker umiddelbart mest sandsynligt, at listerne er udarbejdet i forbindelse med rejsen. Hvis man godtager, at ovennævnte regning omfatter udgifter til logi og kost gennem de første ca. 24 dage af juni, kan listerne tidligst dateres umiddelbart herefter, da Thorvaldsen først må have betalt regningen, før han kunne få den udleveret og derpå bruge papiret som kladdeark.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Antagelig Firenze eller Montenero

Abstract

Thorvaldsen’s list of clothing, presumably to be purchased, packed or washed.

See Original [Translation]

[På papirets venstre side, op-og-ned-vendt i forhold til den følgende liste:]
3 skiorter
2 törklæder
1 halv skiorde
4 par stömber
1 par stuvalluter

[På papirets højre side:]
 4  skiorder 3
1 Tröe
3 par baxker
6/7 [7 skrevet oveni 6-tallet] törkleder
2 pa Styvalette
2 weste
3 par underBux
4 stömber [4 skrevet oveni andet ulæseligt tal]

General Comment

When and why these lists were made is not completely clear, but they are probably things which were to be bought, packed, or washed during Thorvaldsen’s trip in the summer of 1804.
The lists are strongly marked by Thorvaldsen’s dyslexia, see the related article about “Thorvaldsen’s Spoken and Written Language:/artikler/thorvaldsens-tale-og-skriftsprog.
The last of the lists has been written partly on top of the sketch of Caritas with Three Children, C530r.
The sheet also contains two draft letters to C.F.F. Stanley, see draft of before 27.10.1804, three drafts to Anna Maria Uhden, see draft of probably the middle of July 1804 and a bill for board and lodgings of probably the end of June 1804, probably in Florence.

On the left side of the paper, above the inverted list and partly covered by a draft letter to Uhden, there is a very faint representation of Caritas in pencil. The sketch could be a first draft of the more distinct and detailed sketch on the right side of the paper, Caritas with Three Children, C530r.
The sketches are two of many representations of Caritas by Thorvaldsen during this period. The sketches are probably from Thorvaldsen’s stay in Florence, i.e. June-beginning of July 1804, see the Thorvaldsen-Chronology and the discussion about the date. The Caritas theme may have been taken up later in connection with the execution of Baptismal Font, A555,2, see the related article about the Baptismal Font.

Archival Reference
C530r
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Housekeeping · Thorvaldsen's Spoken and Written Language
Works
Last updated 13.05.2015 Print