The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 369 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Antagelig Firenze eller Montenero

Antagelig tidligst ultimo juni 1804 [+]

Dating based on

Dateringen bygger på dateringen af de øvrige udkast, skitser og påtegninger på samme ark papir, se udkast af antagelig medio juli 1804 til Anna Maria Uhden og regning af antagelig ultimo juni 1804. Dvs. listerne antages at stamme fra Thorvaldsens ophold i Firenze og Montenero sommeren 1804. Listerne kan dog være senere, eftersom der på samme ark også findes to brevudkast til C.F.F. Stanley, som uden tvivl kan dateres til før 27.10.1804. Men det virker umiddelbart mest sandsynligt, at listerne er udarbejdet i forbindelse med rejsen. Hvis man godtager, at ovennævnte regning omfatter udgifter til logi og kost gennem de første ca. 24 dage af juni, kan listerne tidligst dateres umiddelbart herefter, da Thorvaldsen først må have betalt regningen, før han kunne få den udleveret og derpå bruge papiret som kladdeark.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Antagelig Firenze eller Montenero

Abstract

Thorvaldsens lister over tøj og støvler, der antagelig enten skal anskaffes, pakkes eller vaskes.

See Original [Translation]

[På papirets venstre side, op-og-ned-vendt i forhold til den følgende liste:]
3 skiorter
2 törklæder
1 halv skiorde
4 par stömber
1 par stuvalluter

[På papirets højre side:]
 4  skiorder 3
1 Tröe
3 par baxker
6/7 [7 skrevet oveni 6-tallet] törkleder
2 pa Styvalette
2 weste
3 par underBux
4 stömber [4 skrevet oveni andet ulæseligt tal]

General Comment

Hvornår og til hvilket formål disse lister har skullet anvendes står ikke klart, men der er antagelig tale om sager, der enten skulle anskaffes, pakkes eller vaskes under Thorvaldsens rejse sommeren 1804.
Listerne bærer tydeligt præg af Thorvaldsens ordblindhed, se evt. referenceartikel om Thorvaldsens tale og skriftsprog.
Den sidste af listerne er skrevet delvist oveni skitsen af Kvinde med tre børn, Caritas, C530r.
Arket indeholder desuden to udkast til breve til C.F.F. Stanley, se udkast før 27.10.1804, tre udkast til Anna Maria Uhden, se udkast af antagelig medio juli 1804 og en regning for kost og logi af antagelig ultimo juni 1804, formentlig i Firenze.

På papirets venstre side, over den omvendte liste, ses, delvis under et brevudkast til Uhden, en meget svag blyantsskitse af en Caritasfremstilling. Ridset kunne være et første udkast til den tydeligere og mere udførlige skitse på højre halvdel af papiret, Kvinde med tre børn, Caritas, C530r.
Skitserne er to af mange Caritasfremstillinger fra Thorvaldsens hånd i denne periode. Sandsynligvis stammer skitserne fra Thorvaldsens ophold i Firenze, dvs. juni-primo juli 1804, se Thorvaldsen-kronologien og dateringsdiskussionen. Caritasmotivet kan senere være blevet taget op i forbindelse med udførelsen af Døbefont, A555,2, se evt. referenceartikel om døbefonten.

Archival Reference
C530r
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Housekeeping · Thorvaldsen's Spoken and Written Language
Works
Last updated 13.05.2015 Print