The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 308 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Ukendt

Antagelig tidligst november 1803 eller omkring februar 1804 [+]

Dating based on

Dateringen følger her dels Herman Schubarts ankomst til Napoli primo november 1803, jf. brev af 12.11.1803, dels kontrakten mellem Thorvaldsen og den russiske grevinde Irina Vorontsova fra februar 1804. Kontrakten omhandler bl.a. en stående statue af Ganymedes, og netop en sådan har Thorvaldsen tegnet en løs skitse til på arkets modsatte side, C477r.

NN [+]

Recipient’s Location

Rom, antageligt Thorvaldsen

Abstract

Herman Schubart’s address in Naples.

See Original

á Son Excellence

Monsieur le Baron de Schubart
Chevalier de l’ordre du Danebrog, Chambellan de S.M. Danoise et Son Envoyé Plenipotentiaire à la Cour des Deux Siciles.

à Naples Liv

General Comment

Det vides p.t. ikke, hvem der har nedskrevet den danske diplomat Herman Schubarts adresse. Skriften minder hverken om Schubarts egen eller om Thorvaldsens.

Schubart meddelte Thorvaldsen i brev af 12.11.1803, at han var ankommet til Napoli og håbede, at Thorvaldsen ville besøge ham der. Adressen kan være nedskrevet til brug for Thorvaldsen i denne forbindelse. Overstregningen og påtegnelsen af Liv, antagelig for Livorno, kan skyldes, at Schubarts faste adresse var i denne by.

På arkets modsatte side har Thorvaldsen tegnet en løs skitse af en stående Ganymedes med Jupiters ørn ved foden, C477r. Formentlig er skitsen et forarbejde i forbindelse med den russiske grevinde Irina Vorontsovas bestilling på bl.a. en sådan statue dateret februar 1804.

Archival Reference
C477v
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Drawings, Classical Mythology · Drawings, Sketches for Realised Works
Persons
Herman Schubart
Works
Last updated 21.09.2018 Print