No. 307 of 10318
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom?

Presumably November 1803 or February 1804 [+]

Dating based on

På grund af Herman Schubarts adresse, der er nedskrevet på arkets modsatte side, følger dateringen her dels Herman Schubarts ankomst til Napoli primo november 1803, jf. brev af 12.11.1803, dels kontrakten mellem Thorvaldsen og den russiske grevinde Irina Vorontsova fra februar 1804, fordi denne kontrakt bl.a. omhandler en stående statue af Ganymedes. Netop en sådan har Thorvaldsen tegnet en løs skitse til på dette ark, C477r.

NN [+]

Recipient’s Location

Rom, antagelig Thorvaldsen

Abstract

A name jotted down.

See Original

[M?]arassi

General Comment

Læsningen er usikker, men der kunne stå Marassi. Jean/Giovanni Marassi (? – efter 1825) var en italiensk vicekonsul og vinhandler, der også omtales andre steder i Thorvaldsens korrespondance. Marassi blev ridder af Dannebrog i 1821, jf. Rud Bay, op. cit.

Archival Reference
C477r
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rud Bay: Sentimentalsk rejse giennem Europa til Algier 1816, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1919, p. 188.
Subjects
Drawings, Classical Mythology · Drawings, Sketches for Realised Works
Works
Last updated 02.10.2018 Print