Presumably November 1803 or February 1804

Sender

NN

Sender’s Location

Rom?

Recipient

NN

Recipient’s Location

Rom, antagelig Thorvaldsen

Dating based on

På grund af Herman Schubarts adresse, der er nedskrevet på arkets modsatte side, følger dateringen her dels Herman Schubarts ankomst til Napoli primo november 1803, jf. brev af 12.11.1803, dels kontrakten mellem Thorvaldsen og den russiske grevinde Irina Vorontsova fra februar 1804, fordi denne kontrakt bl.a. omhandler en stående statue af Ganymedes. Netop en sådan har Thorvaldsen tegnet en løs skitse til på dette ark, C477r.

Abstract

A name jotted down.

Document

[M?]arassi

General Comment

Læsningen er usikker, men der kunne stå Marassi. Jean/Giovanni Marassi (? – efter 1825) var en italiensk vicekonsul og vinhandler, der også omtales andre steder i Thorvaldsens korrespondance. Marassi blev ridder af Dannebrog i 1821, jf. Rud Bay, op. cit.

Archival Reference

C477r

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Last updated 02.10.2018