No. 307 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Rom?

Antagelig tidligst november 1803 eller omkring februar 1804 [+]

Dateringsbegrundelse

På grund af Herman Schubarts adresse, der er nedskrevet på arkets modsatte side, følger dateringen her dels Herman Schubarts ankomst til Napoli primo november 1803, jf. brev af 12.11.1803, dels kontrakten mellem Thorvaldsen og den russiske grevinde Irina Vorontsova fra februar 1804, fordi denne kontrakt bl.a. omhandler en stående statue af Ganymedes. Netop en sådan har Thorvaldsen tegnet en løs skitse til på dette ark, C477r.

NN [+]

Modtagersted

Rom, antagelig Thorvaldsen

Resumé

Notering af navn.

Se original

[M?]arassi

Generel kommentar

Læsningen er usikker, men der kunne stå Marassi. Jean/Giovanni Marassi (? – efter 1825) var en italiensk vicekonsul og vinhandler, der også omtales andre steder i Thorvaldsens korrespondance. Marassi blev ridder af Dannebrog i 1821, jf. Rud Bay, op. cit.

Arkivplacering
C477r
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rud Bay: Sentimentalsk rejse giennem Europa til Algier 1816, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1919, p. 188.
Emneord
Tegninger, antik mytologi · Tegninger, skitser til udførte værker
Værker
Sidst opdateret 02.10.2018 Print