Antagelig tidligst november 1803 eller omkring februar 1804

Afsender

NN

Afsendersted

Rom?

Modtager

NN

Modtagersted

Rom, antagelig Thorvaldsen

Dateringsbegrundelse

På grund af Herman Schubarts adresse, der er nedskrevet på arkets modsatte side, følger dateringen her dels Herman Schubarts ankomst til Napoli primo november 1803, jf. brev af 12.11.1803, dels kontrakten mellem Thorvaldsen og den russiske grevinde Irina Vorontsova fra februar 1804, fordi denne kontrakt bl.a. omhandler en stående statue af Ganymedes. Netop en sådan har Thorvaldsen tegnet en løs skitse til på dette ark, C477r.

Resumé

Notering af navn.

Dokument

[M?]arassi

Generel kommentar

Læsningen er usikker, men der kunne stå Marassi. Jean/Giovanni Marassi (? – efter 1825) var en italiensk vicekonsul og vinhandler, der også omtales andre steder i Thorvaldsens korrespondance. Marassi blev ridder af Dannebrog i 1821, jf. Rud Bay, op. cit.

Arkivplacering

C477r

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Sidst opdateret 02.10.2018